• VS2191 Almazın kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (1)

  Almazın kristallik qəfəsi ...

  Daha ətraflı
  VS2191 Almazın kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (1)

  Almazın kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Almazın kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)
  SKU: VS2191.
 • VS105041 Atom və molekulların tərtib etmək üçün atomlar komplekti (laborator) (2)

  Atom və molekulların ...

  Daha ətraflı
  VS105041 Atom və molekulların tərtib etmək üçün atomlar komplekti (laborator) (2)

  Atom və molekulların tərtib etmək üçün atomlar komplekti (laborator)

  Atom və molekulların tərtib etmək üçün atomlar komplekti (laborator)
  SKU: VS105041.
 • VS30691 Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Buzun kristallik qəfəsi ...

  Daha ətraflı
  VS30691 Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Buzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Buzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)
  SKU: VS2231.
 • VS30691 Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (1)

  Daş duzun kristallik ...

  Daha ətraflı
  VS30691 Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (1)

  Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Daş duzun kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)
  SKU: VS30691.
 • VS2211 Dəmirin kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (2)

  Dəmirin kristallik qəfəsi ...

  Daha ətraflı
  VS2211 Dəmirin kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (2)

  Dəmirin kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Dəmirin kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)
  SKU: VS2211.
 • VS30701 Karbon qazının kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (2)

  Karbon qazının kristallik ...

  Daha ətraflı
  VS30701 Karbon qazının kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün) (2)

  Karbon qazının kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)

  Karbon qazının kristallik qəfəsi modeli (nümayiş üçün)
  SKU: VS30701.

DAHA YÜKLƏ