• VS107811 Elektrik cərəyanı-1 fizika üçün nümayiş komplekti (4)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS107811 Elektrik cərəyanı-1 fizika üçün nümayiş komplekti (4)

  “Elektrik cərəyanı-1″ fizika üçün nümayiş komplekti

  Elektrodinamikanın əsasları üzrə mobil laboratoriya dəsti "Elektrik - 1" fizika kursunun elektrodinamikasının əsasının bölməsi üzrə laboratoriya işlərinin və nümayiş təcrübələrinin kompleksinin keçirilməsinin təminatı üçün nəzərdə tutulmuşdur.Dəst növbəti sınaqların icra edilməsi icazə verməlidir: elektrik zəncirin tərtib edilməsi; ampermetrlə cərəyanın gücünün ölçüsü;voltmetrlə gərginliyin ölçüsü; gərginlikdən cərəyanın gücünün asılılığı ; müqavimətdən cərəyanın gücünün asılılığı; müqavimətlərin ölçüsü; dəyişən rezistorun (reostat) qurğusu; keçiricilərin ardıcıl birləşməsi; keçiricilərin paralel birləşməsi; elektrik cərəyanıyla keçiricinin qızdırılması; elektrik cərəyanının gücünün təyini ; əriyən qoruyucunun işi.Dəstin bütün elementləri maqnit bərkitməsiylə platformalarda quraşdırılmışdır, hansıki vertikal səthdə (metal sinif lövhəsində) onların istifadəsinə icazə verir.
  SKU: VS107811.
 • VS107821 Elektrik cərəyanı-2 fizika üçün nümayiş komplekti (3)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS107821 Elektrik cərəyanı-2 fizika üçün nümayiş komplekti (3)

  “Elektrik cərəyanı-2″ fizika üçün nümayiş komplekti

  Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanının öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.Dəst növbəti sınaqların icra edilməsi icazə verməlidir: temperaturdan yarımkeçiricinin müqavimətinin asılılığının öyrənilməsi; işıqlanma dərəcəsindən yarımkeçiricinin müqavimətinin asılılığının öyrənilməsi ;  yarımkeçirici diodun birtərəfli keçiricilik qabiliyyəti ; işıq diodunun öyrənilməsi; tranzistorun qurğusu;tranzistorun əsas iş rejimi;tranzistorla elektrik siqnalının gücləndirilməsi; fotorelenin hərəkəti ; termorele hərəkəti ; yarımkeçirici fotoelement əsasında cərəyanın mənbəyi.Dəst növbəti modulları özünə daxil edir məcburdur:tranzistor; fotoelement;işıq diodu; termistor; fotorezistor;rezistor; dəyişən rezistor;lampa.Dəstin bütün elementləri maqnit bərkitməsiylə platformalarda quraşdırılmışdır, hansıki vertikal səthdə (metal sinif lövhəsində) onların istifadəsinə icazə verir.
  SKU: VS107821.
 • VS107831 Elektrik cərəyanı-3 fizika üçün nümayiş komplekti (3)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS107831 Elektrik cərəyanı-3 fizika üçün nümayiş komplekti (3)

  “Elektrik cərəyanı-3″ fizika üçün nümayiş komplekti

  Dəst "Dəyişən elektrik cərəyanı"  mövzunun öyrənilməsi üçün kondensatorla və induktivliyin qarqarasıyla sınaqların icra edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dəst növbəti sınaqların keçirilməsi icazə verir:kondensatorun yükləməsi; kondensatorun boşalması; doldurulmuş kondensatorun enerjisi; elektromaqnit induksiyası; avtoinduksiyanın hadisəsi; dəyişən cərəyanın zəncirində kondensator; dəyişən cərəyanın zəncirində induktivliyin qarqarası;dəyişən cərəyanın ardıcıl zənciri; ardıcıl titrəyişli konturda rezonans; konturun parametrlərindən rezonans tezliyin asılılığı;transformatorun iş prinsipi.Dəstin bütün elementləri maqnit bərkitməsiylə platformalarda quraşdırılmışdır, hansıki vertikal səthdə (metal sinif lövhəsində) onların istifadəsinə icazə verir.
  SKU: VS107831.
 • VS2271 (2) Ampermetr rəqəmsal (nümayiş üçün)

  Ampermetr rəqəmsal ...

  Daha ətraflı
  VS2271 (2) Ampermetr rəqəmsal (nümayiş üçün)

  Ampermetr rəqəmsal (nümayiş üçün)

  Nümayiş ampermetri daimi gücünün və dəyişən cərəyanın ölçüsü üçün nəzərdə tutulmuşdur,həmçinin cərəyanın aşkar edilməsi və onun istiqamətinin təyini üçün həssas qalvanometr kimi xidmət edir.Cərəyanın gücünün ölçüsüdən başqa daimi və dəyişən gərginlikləri, müqavimətlər, diodların və tranzistorların yoxlamasını ölçmək olar.
  SKU: VS2271.
 • VS88711 Ampervoltmetr nümayiş üçün (daimi və dəyişən cərəyan üçün) (1)

  Ampervoltmetr nümayiş ...

  Daha ətraflı
  VS88711 Ampervoltmetr nümayiş üçün (daimi və dəyişən cərəyan üçün) (1)

  Ampervoltmetr nümayiş üçün (daimi və dəyişən cərəyan üçün)

  Cərəyanın gücünün ölçüsü üçün nəzərdə tutulmuşdur, gərginliklər, müqavimətlər, həmçinin kiçik cərəyanın aşkar edilməsi və onun istiqamətinin təyini üçün həssas qalvanometr kimi xidmət edir.
  SKU: VS88711.
 • VS88701 Ampervoltmetr nümayiş üçün (qalvanometrli) (2)

  Ampervoltmetr nümayiş ...

  Daha ətraflı
  VS88701 Ampervoltmetr nümayiş üçün (qalvanometrli) (2)

  Ampervoltmetr nümayiş üçün (qalvanometrli)

  Cərəyanın gücünün ölçüsü üçün nəzərdə tutulmuşdur, gərginliklər, müqavimətlər, həmçinin kiçik cərəyanın aşkar edilməsi və onun istiqamətinin təyini üçün həssas qalvanometr kimi xidmət edir.
  SKU: VS88701.

DAHA YÜKLƏ