• VS107891 Dalğalı Optika komplekti (1)

  “Dalğalı ...

  Daha ətraflı
  VS107891 Dalğalı Optika komplekti (1)

  “Dalğalı Optika” komplekti

  Dalğavari optikanın mövzuları üzrə  nümayiş sınaqlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur : maddədə işığın dispersiyasının öyrənilməsi,spektrə işığın ayrılmasıyla bağlı effektlər ,maddədə işığın udulması,polyarlaşmış şüanın alınması və onun tətbiqi, işıq dalğalarının difraksiyası və interferensiyası . Spektrə işığın ayrılmasıyla bağlı sınaqların keçirilməsi vaxtı polyarlaşmış şüanın öyrənilməsi, müdaxilə və difraksiya effektlərinin nümayişiylə qrafoproektor istifadə olunur. Dəst tərkibinə interferensiya və difraksiya üzrə təcrübələr üçün 670 nm dalğanın uzunluğunda işləyən yarımkeçirici lazer daxil olmalıdır.Lazer adapter vasitəsilə dəyişən cərəyanın şəbəkəsindən qidalanmalıdır və onu maqnit sahibində qurmağa və ya çərçivədə bərkitməyə icazə verən korpusa malik olmalıdır.
  SKU: VS107891.
 • VS107851 Elekrtostatika laborator dəsti (2)

  “Elekrtostatika” ...

  Daha ətraflı
  VS107851 Elekrtostatika laborator dəsti (2)

  “Elekrtostatika” laborator dəsti

  Elektrostatika üzrə dəst tədris fiziki laboratoriyalarının təchizatı üçün nəzərdə tutulmuşdur."Elektrodinamikanın əsasları" və "Elektrik sahə" bölmələrinin öyrənilməsi  vaxtı istifadə olunur.Əsas növləri və elektrik sahələrin quruluşunu göstərən aşkar proyeksiya dinamik dərsliyi təşkil edir.Kodoskopomla və ekranla birlikdə tətbiq edilir.Dəst növbəti sınaqların keçirilməsi icazə verməlidir:elektrostatik sahəsinin qüvvət xətlərinin xüsusiyyətləri;doldurulmuş keçiricinin elektrik sahəsi;iki doldurulmuş keçiricinin elektrik sahəsi;həmcins və müxtəlif tərkibli elektrik sahə;elektrik sahənin ekvipotensialnıe səthləri.
  SKU: VS107851.
 • VS20381 Elektrik cərəyanı laborator dəsti

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS20381 Elektrik cərəyanı laborator dəsti

  “Elektrik cərəyanı” laborator dəsti

  Elektrik üzrə laboratoriya işlərinin icra edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
  SKU: VS20381.
 • VS581 Elektrik cərəyanı laborator dəsti (2)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS581 Elektrik cərəyanı laborator dəsti (2)

  “Elektrik cərəyanı” laborator dəsti

   Elektrik üzrə laboratoriya işlərinin icra edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dəst  növbəti işləri keçirməyə icazə verir:maddələrin elektrik keçiriciliyi,cərəyanın mənbəyinin qütblərində gərginliyin ölçüsü,elektrik zəncirin quraşdırılması və onun müxtəlif sahələrində cərəyanın gücünün ölçüsü,elektrik zəncirin müxtəlif sahələrində gərginliyin ölçüsü,keçiricilərin ardıcıl birləşməsi,keçiricilərin paralel birləşməsi,keçiricilərin,gücün ölçüsünün və elektrik lampasında cərəyanın işinin qarışdırılmış birləşməsi,cərəyanla qarqaranın və elektromaqnitin maqnit qütblərinin eyniləşdirməsi.
  SKU: VS581.
 • VS107651 Elektrik cərəyanı laborator dəsti (1)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS107651 Elektrik cərəyanı laborator dəsti (1)

  “Elektrik cərəyanı” laborator dəsti

  Dəst elektrik üzrə laboratoriya işlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
  SKU: VS107651.
 • VS107811 Elektrik cərəyanı-1 fizika üçün nümayiş komplekti (4)

  “Elektrik ...

  Daha ətraflı
  VS107811 Elektrik cərəyanı-1 fizika üçün nümayiş komplekti (4)

  “Elektrik cərəyanı-1″ fizika üçün nümayiş komplekti

  Elektrodinamikanın əsasları üzrə mobil laboratoriya dəsti "Elektrik - 1" fizika kursunun elektrodinamikasının əsasının bölməsi üzrə laboratoriya işlərinin və nümayiş təcrübələrinin kompleksinin keçirilməsinin təminatı üçün nəzərdə tutulmuşdur.Dəst növbəti sınaqların icra edilməsi icazə verməlidir: elektrik zəncirin tərtib edilməsi; ampermetrlə cərəyanın gücünün ölçüsü;voltmetrlə gərginliyin ölçüsü; gərginlikdən cərəyanın gücünün asılılığı ; müqavimətdən cərəyanın gücünün asılılığı; müqavimətlərin ölçüsü; dəyişən rezistorun (reostat) qurğusu; keçiricilərin ardıcıl birləşməsi; keçiricilərin paralel birləşməsi; elektrik cərəyanıyla keçiricinin qızdırılması; elektrik cərəyanının gücünün təyini ; əriyən qoruyucunun işi.Dəstin bütün elementləri maqnit bərkitməsiylə platformalarda quraşdırılmışdır, hansıki vertikal səthdə (metal sinif lövhəsində) onların istifadəsinə icazə verir.
  SKU: VS107811.

DAHA YÜKLƏ